top of page

Přízvuk a výslovnost

Individuální lekce

831a.jpg

Chcete už konečně znít jako Čech?

Prakticky zaměřený výslovnostní trénink, založený nikoli na napodobování, nýbrž na technickém vysvětlení artikulačních principů.

Fonetika, výslovnost, přízvuk:

Podívejte se, jak to vypadá během lekce:

780.jpg
 • Co se naučím?

  Postupně po jednotlivých krocích se naučíte správnou techniku výslovnosti hlásek. Naučíte se adekvátně umisťovat přízvuk a odlišovat ho od délky. Pochopíte správnou techniku tvorby dynamického přízvuku i délky. Vysvětlím Vám, jak fungují rázy a jiné typy oddělování či spojování slov v plynulé řeči.  Zaměříme se na to, co možná nazýváte melodií řeči, a u toho si zafixujete korektní techniku práce s dechem. Konečně pochopíte, proč to, co se ozývá, se výrazně liší od toho, co se zapisuje, a jak to všechno spolu souvisí.
   

 • Jak se to naučím, když to „pořád neslyším“?

  Veškeré mé metody jsou přísně technické a řídí se logickými principy. Rozhodně nebudete dělat cvičení typu „poslouchej a opakuj“, která naprosto nemohou být konstruktivní. Výslovnostní techniky Vám příkladově namodeluju a detailně vysvětlím. Nejen díky tomu dozajista pochopíte, proč fonetika vůbec není o tom, co slyšíte nebo neslyšíte, či dokonce o tom, co byste slyšet měli, nýbrž je to jen a jen otázka správného cviku.

 • Jak to funguje?

  Budu s Vámi pracovat individuálně a lekce budou velice intenzivní. Zaměřím se na konkrétní nedostatky ve Vaší výslovnosti, na specifické rysy Vašeho přízvuku a budu vybírat přesně ty metody, které zrovna Vám pomohou Váš přízvuk co nejvíce přiblížit onomu rodilému českému. Nemělo by Vás překvapit, že mé metody jsou často velmi nonkonformní a užívá se při nich celá řada pomůcek (gymnastický balon i jiné balonky, hudební nástroje, různé typy poskakování, bouchání či tleskání). Může se stát, že z lekce budete (zejména v první fázi výuky) podobně unaven/a jako z lehčího kardiotréninku.
   

 • Používají se při tréninku technické nástroje?

  Váš projev budu pravidelně nahrávat na profesionální mikrofon a ukládat na Vám dostupné internetové úložiště, a to jak proto, abyste sám/sama sebe slyšel/a „zvnějšku“, tak proto, abyste dokázal/a zpětně zhodnotit svůj pokrok v čase.

831b.jpg
831c.jpg
 • Kolik času mi to zabere?

  Coby nejvhodnější formát se mi osvědčila jedna devadesátiminutová kontaktní lekce týdně se zadanou domácí prací. (On-line lekce v určitých případech možné jsou, ale rozhodně jsou nešikovnější a výsledky přicházejí pomaleji.)
  Je vhodné, abyste se výslovnostnímu tréninku věnoval/a pravidelně, byť by to mělo být jen na několik minut denně. Nebojte, nemusíte u toho vždycky sedět u stolu s papírem. Trénovat si správné výslovnostní techniky můžete třeba cestou na autobus či na nákup, se psem na cvičáku nebo při vycházce za obědem o polední pauze.
   
   

 • Kdy mohu čekat výsledky?

  První pokroky v izolovaných oblastech pocítíte v podstatě okamžitě. Každý týden se posunete o krůček vpřed. Po několika týdnech by zlepšení Vašeho přízvuku měli zaznamenat lidé, se kterými nemluvíte tak často. Zhruba po třech měsících by znatelné zlepšení mělo reflektovat vaše blízké okolí. Zhruba po čtvrtém či pátém měsíci Vaší intenzivní snahy by český rodilák, se kterým se nově seznámíte, neměl při krátké konverzaci s Vámi sám poznat, že jste nerodilý/nerodilá mluvčí. (Hodnoty berte, prosím, jako orientační. Každý jednotlivý přízvuk je jinak silný a má zcela jiné rysy, tudíž může trvat různě dlouho se ho zbavit.) Tou dobou už ale patrně budete vědět, že Vás mluvení vlastně strašně baví a dost možná si začnete spontánně hledat nové a nové příležitosti k tomu, jak, kde a koho okouzlit svým rétorickým uměním. Studenti, kteří ke mně docházeli tři čtvrtě roku až rok, se zapsali do různých prezentačních skupin, začali vést vlastní workshopy, či dokonce učit na školách. A když to zrovna sami nechtějí, žádnému z jejich posluchačů nezačne vrtat hlavou, zda jsou nebo nejsou rodilí mluvčí.

 • Je to vůbec pro mě?

  Jste-li pevně rozhodnut/a na sobě pracovat a věnovat tomu porci svého času a energie, pak zcela určitě ANO!
  Mezi mými klienty figurují nejen manažeři a podnikatelé, kteří často potřebují mluvit s lidmi a vést prezentace či workshopy, ale též učitelé, právníci, vědci i herci.

background@2x.png

Vladimir V., vedoucí oddělení projektů

Vzhledem ke změně životní situace jsem potřeboval vylepšit kvalitu mého slovního projevu v nerodném pro mě jazyce – češtině.

Jsem v republice už více než 10 let, český umím poměrně dobře, ale vždy ve mně každý poznal cizince.

Na internetu jsem našel stránku paní Smělíkové a rozhodl jsem se to zkusit.

Upřímně, nevěřil jsem, že existuje způsob, jak naučit cizince mluvit tak, aby domorodec od prvních slov nepoznal člověka z východu.

Takže jsem šel do kurzu naladěný skepticky a s myšlenkou, že to případně po měsíci ukončím.

Realita byla úplně jiná. 

Hned od začátku jsem viděl, že metodika učení je nastavená a odzkoušená, materiály jsou připravené na míru, žádné zbytečné váhání a povídání o ničem.

Od prvních slov – teorie a praxe, znovu malý kousíček teorie a praxe, praxe, praxe.

Každá další hodina logicky navazovala na předchozí a posouvala mě dál v ponětí zvukotvorby v českém jazyce.

Paní Smělíková je výborným pedagogem, minimálně pro mě, pro člověka s technickým myšlením.

Přitom je vidět, že téma zná dopodrobna, zajímá se o jazyk, umí několik jazyků, a hlavně že ji to všechno baví. 

A svou energií dokáže pohnout ledy skepticismu a zastaralých jazykových zvyků u studenta, píšu samozřejmě o sobě.

Výsledek pro mě – vím, co mi dělá problémy, vím, jak to řešit. Pozná na mě někdo hned cizince? Nevím, na to se lidí neptám. Jen si všímám, že kolegové se kterými léta spolupracuji, mě začínají vnímat jinak.

background@2x.png

Magda Ficek-Sitarz, Polsko
lektorka češtiny

Dlouho jsem hledala odborníka na českou výslovnost a musím říct, že jsem konečně správného člověka našla. ;) Spolupráce s Romanou byla pro mě velmi přínosná. Romana vytváří příjemné prostředí, je vtipná a inspirativní. Dovede poradit i cizincům, jejichž úroveň znalosti českého jazyka je velmi vysoká. Přehledně vysvětluje, jak a kde se tvoří jednotlivé hlásky. Navrhuje zajímavé materiály a průběžně se ptá, jestli je student spokojený s obsahem kurzu. Jestli hledáte někoho, kdo vám teoreticky a prakticky přiblíží českou výslovnost, jste na správném místě.

background@2x.png

Anna Simotová, Litva
jazyková specialistka

S přízvukem jsem mluvila tak dlouho, že mě ani nenapadlo, že se s tím dá něco dělat, kromě opakování mnou vymyšleného bonmotu o tom, že „je to zoufalé, umět jazyk tak dobře, že slyšíš svůj vlastní přízvuk“. Když jsem se rodilých mluvčích ptala, co mám vyslovovat jinak, tak mi většinou řekli: „Táhni délky.“ Tak jsem táhla. Řekli mi: „Ne zas tak moc.“ Tak jsem zkrátila. Řekli: „Mhm, furt není vončo, čeče. Ale mluvíš pěkně.“ A tím to skončilo.

 

Říká se, že správná diagnóza je polovinou úspěšné léčby. Ihned na první hodině Romana naprosto přesně vychytala v podstatě všechny mouchy, které všem bzučely v uších, ale nikdo je neuměl pojmenovat. Je jich takových šest. Nyní je společně pomalinku zabíjíme, občas dvě jednou ránou, některé mi zatím unikají. Ale už o nich vím! Romana je profesionál: diagnostikuje potíž, ví, jak ji odstranit, má na to materiály a zkušenosti. Hodiny s Romanou jsou maximálně efektivní a pro mě velice radostné. Po 23 letech v českém jazykovém prostředí jsem najednou udělala další pokrok, za což Vám, Romano, opravdu děkuji!

background@2x.png

Matvey, Rusko

Již poměrně dlouhou dobu se snažím zlepšit svou češtinu, zejména výslovnost. Hledal jsem vhodného učitele, který by byl schopen pomoct mi vylepšit můj přízvuk. Lekce s Romanou jsou velice přínosné, zajímavé a zábavné. Vždycky se totiž těším na další setkání!

Romana používá hodně kreativních nástrojů a opravdu má individuální přístup k výuce každého studenta. Já osobně můžu precizně sledovat svůj pokrok a dostávat kvalitní zpětnou vazbu. Momentálně vím na čem mám pracovat a jak se to dá vylepšit.

Lekce Romany můžu vřele doporučit, jelikož se nejen naučíte mluvit česky, ale také se pobavíte a dozvíte se hodně věcí o české kultuře a lingvistice.

background@2x.png

Ewa Kubiak, Polsko
herečka

Pracovaly jsme s Romanou na výslovnosti textu hry, kterou připravuji v češtině. Netušila jsem, že zvládneme všechno během asi dvou měsíců. A teď pravděpodobně lépe vyslovuji česky, než mluvím.

Romana je velmi dobře organizovaná – využily jsme doslova každou minutu každého setkání. Skvělé vysvětluje principy české výslovnosti pro cizince, má individuální přístup ke studentům a nechybí jí ani smysl pro humor, tak jsem si tato setkání opravdu užila.

background@2x.png

Mia Bajić, Chorvatsko
IT specialistka

S Romanou mám jen pozitivní zkušenosti. Chodila jsem na individuální lekce výslovnosti, což mi pomohlo nejen lépe vyslovovat a mluvit, ale také naučit se lépe prezentovat. Lekce byly velmi zajímavé a zábavné, každý týden jsem se těšila na další lekci. Rozhodně doporučuji, byla to moje nejlepší investice času a peněz na cestě naučit se plynule mluvit česky.

background@2x.png

Viktorie Rojtová, Ukrajina
podnikatelka

Romana je velmi šikovná paní učitelka, která dělá svoji práci s radostí a nadšením. Byla jsem velmi překvapená s jakou lehkostí a hravostí dokázala vysvětlit výslovnost českého jazyka.
 

Čeština je logická.

Nepotřebujete talent. Potřebujete přemýšlet a chtít.

bottom of page